Welkom

De Stichting Imdesto Foundation is opgericht in 2013 en is gevestigd in Amsterdam. De stichting richt zich op het ondersteunen van initiatieven gericht op onderwijs en cultuur en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord.

Culturele projecten

Culturele projecten

De stichting draagt bij aan diverse culturele projecten, zoals klassieke muziek op basisscholen, de Kunstwerkplaats en diverse theaterprojecten.

Onderwijsprojecten

Onderwijsprojecten

Naast de culturele projecten worden diverse onderwijsprojecten opgezet met behulp van de Imdesto Foundation. Dit betreft zowel projecten op basisscholen als op voortgezet en hoger onderwijs.

Beleidsplan 2016 -2018

Beleidsplan 2016 -2018

De doelstelling en activiteiten van de stichting en de wijze waarop fondsen worden toegekend, zijn vastgelegd in het beleidsplan.