Over Imdesto

Stichting Imdesto Foundation is opgericht op 24 september 2013 en is gevestigd in Amsterdam. De Stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De doelstelling is het financieel ondersteunen van projecten gericht op onderwijs en cultuur, met name in de regio Amsterdam.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Mw. drs. Marjan Stoop
  • Dhr. drs. Ronald W. Pieters
  • Mw. drs. F.A.Peper
  • Mw. Mr. J.M.C. Sprenger

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geoordeeld doch ten minste een keer per jaar, onverminderd besluitvorming door middel van schriftelijke- dan wel telecommunicatie.

 ANBI-status

De Stichting Imdesto Foundation heeft sinds 2014 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), RSI nummer 8532.02.655.