Project Studenten HvA

De IMDESTO FOUNDATION stelt ieder jaar een klein bedrag beschikbaar waar studenten van de HvA een beroep op kunnen doen voor Noodsituaties. Om wat voor noodsituaties kan het gaan?

  • Situaties die niet door DUO, Profileringsfonds of andere fondsen worden afgedekt
  • Situaties moeten onvoorzien zijn
    Voorbeeld: student is beroofd van geld en laptop en kan geen nieuwe laptop aanschaffen
    Deeltijd student verliest baan, moet thuis bijspringen en heeft geen geld voor boeken of deeltijdstudente kan reiskosten naar de opleiding niet meer betalen.
  • Onvoorziene situaties/omstandigheden die de studie belemmeren dan wel een impact hebben op de studievoortgang.

Criterium: omstandigheden zijn onvoorzien en niet structureel

Doelgroep: studenten die aan de HvA studeren, niet op exchange hier zijn en de volledige 4 jaar hier
studeren

Procedure: Student dient de aanvraag online in met alle bijlagen die op het formulier vermeld staan, inclusief toelichting/ motivering studentendecaan. Indien nodig kan student worden uitgenodigd om persoonlijk toelichting te komen geven op de aanvraag.

Afhandeling: De IMDESTO FOUNDATION zal aanvraag z.s.m afhandelen. Vragen over de aanvraag/afhandeling
kunnen gestuurd worden naar: mail@imdesto.nl

FAQ voor HvA studenten

Imdesto aanvraagformulier